Wynajem symulatorów na eventy – centrum rozrywki Rzeszów

Twoje zakupy

Regulamin

Twoje zakupy

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Sklep racingsimulator.pl obsługiwany jest przez firmę:
Maxim Kompleksowe Usługi Wysokościowe Tomasz Mordarski
NIP 6871099051
REGON  180676500
Osiedle B 24/9, Rzepedź 38-542


WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW:

Sklep internetowy racingsimulator.pl służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci internet.
Do zakupów w sklepie internetowym racingsimulator.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
W momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, klient otrzymuje e-mailem automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem przez sklep zamówienia do realizacji, a jedynie informacją dla klienta, że treść zamówienia została poprawnie dostarczona do bazy danych sklepu.
Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail Zamawiającego umożliwiającego naszemu pracownikowi sprawdzenie rzetelności złożonego zamówienia.
Przyjęcie przez sklep internetowy racingsimulator.pl złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową lub telefoniczną.
Za moment zawarcie umowy kupna – sprzedaży pomiędzy sklepem a klientem uważa się moment w którym przedstawiciel sklepu potwierdzi telefonicznie lub e-mailem, że zamówienie zostaje skierowane do realizacji (ustalona zostaje data wysyłki VOUCHER lub odbioru osobistego)
Wysyłając ze sklepu internetowego zamówienie zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią jego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień regulaminu firma  Maxim Kompleksowe Usługi Wysokościowe Tomasz Mordarski jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.
Sklep zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku trwałej niedostępności VOUCHER u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.
Sklep internetowy racingsimulator.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
Firma Maxim Kompleksowe Usługi Wysokościowe Tomasz Mordarski zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełni wypełnionych formularzy zamówienia. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
Ceny przedstawione w tym serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie przykładowe ceny podawane w sklepie internetowym racingsimulator.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Firma Maxim Kompleksowe Usługi Wysokościowe Tomasz Mordarski zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. W takich przypadkach firma Maxim Kompleksowe Usługi Wysokościowe Tomasz Mordarski zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana za nie zawartą. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone.

Sklep internetowy racingsimulator.pl wystawia dokument sprzedaży – (dokument wydania, rachunek imienny, paragon, faktura VAT). W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wybrać odpowiednią opcje i wpisać NIP oraz dokładne dane odbiorcy konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Przesłanie zamówienia z żądaniem wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem firmy Maxim Kompleksowe Usługi Wysokościowe Tomasz Mordarski do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.
Dowód zakupu znajduje się w paczce lub pod listem przewozowym umieszczonym na przesyłce.
Możliwe są następujące formy płatności:

Za pobraniem gotówką kurierowi przy odbiorze VOUCHER lub w punkcie odbioru osobistego w Rzeszowie przy ul. Okulickiego 18
Przelew zwykły po zarezerwowaniu zamówionego VOUCHER. Jak tylko pieniądze zostaną zaksięgowane na naszym koncie przesyłka zostaje wysłana do klienta
Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności, obsługiwany przez firmę Santander Bank Polska
W przypadku niektórych rodzajów asortymentu racingsimulator.pl zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem

Przykładowe ceny towarów wyprzedażowych nie podlegają negocjacji.
Zmiany cen nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
W chwili odbioru przesyłki odbiorca winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. Paczka musi być oklejona taśmami firmowymi, które nie mogą nosić śladów uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, taśm lub stwierdzenia prób otwierania przesyłki, należy spisać w obecności kuriera protokół odbioru (reklamacji). Po odbiorze należy w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towary nie noszą śladów uszkodzenia. W razie stwierdzenia nieprawidłowości należy spisać protokół na którym musi podpisać się kurier i niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą. Protokół odbioru spisany w obecności kuriera jest jedyną podstawą do uznania ewentualnych reklamacji.
Informacja o produktach sprzedawanych przez racingsimulator.pl, przedstawia na na stronach internetowych nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawnych. Stanowi ogłoszenie i informację racingsimulator.pl o produktach możliwych do zakupu, poprzez złożenie zamówienia na stronie internetowej oraz przykładowy cennik towarów, które to stanowią zaproszenie do zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Informacja o gwarancji.

Wszystkie towary objęte są gwarancją zewnętrzną producenta lub dystrybutora, jesteśmy jedynie pośrednikiem w jej realizacji. Termin rozpatrywania oraz przebieg opisany jest w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu lub na stronie producenta.

Ralizacja i Wysyłka

Ogólne zasady
1.1 Niniejszy rozdział regulaminu określa zasady dotyczące wysyłki zamówionych produktów.
1.2 Wysyłka odbywa się za pośrednictwem usług pocztowych lub innych dostawców wybranych przez sklep.
1.3 Sklep dokłada wszelkich starań, aby zamówione produkty były wysyłane w jak najkrótszym terminie.

Termin wysyłki
2.1 Sklep zobowiązuje się do wysyłki zamówionych produktów w ciągu 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.
2.2 Termin ten może zostać przedłużony w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od sklepu, takich jak trudności logistyczne, zamknięcie firmy kurierskiej itp. W takich przypadkach Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o przyczynach opóźnienia i ustalonym nowym terminie wysyłki.

Koszty wysyłki
3.1 Koszty wysyłki produktów są ustalane na podstawie wagi zamówienia oraz wybranej metody dostawy.
3.2 Informacje dotyczące kosztów wysyłki są widoczne dla Klienta w trakcie składania zamówienia i są uwzględniane w końcowej kwocie do zapłaty.

Sposób wysyłki
4.1 Wysyłka odbywa się za pośrednictwem usług pocztowych lub innych dostawców wybranych przez sklep.
4.2 Sklep dokłada wszelkich starań, aby zamówione produkty były odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniami w trakcie transportu.

Powiadomienie o wysyłce
5.1 Po wysłaniu zamówienia, sklep powiadomi Klienta o wysyłce za pośrednictwem wiadomości e-mail lub innej formy komunikacji.
5.2 Powiadomienie będzie zawierało informacje o wysłanym zamówieniu oraz potwierdzenie terminu wysyłki.
5.3 Sklep nie gwarantuje powiadomień SMS, jednak będzie starał się zapewnić powiadomienie za pomocą wybranego kanału komunikacji, np. wiadomości e-mail.

Termin dostawy
6.1 Po wysłaniu zamówienia, czas dostawy zależy od wybranej metody dostawy oraz lokalizacji Klienta.
6.2 Sklep nie jest w stanie zagwarantować dokładnego terminu dostawy, ponieważ zależy to od działalności usługodawcy dostawy.
6.3 W przypadku znacznego opóźnienia dostawy, Klient może skontaktować się z obsługą klienta sklepu w celu uzyskania informacji i pomocy.

Adres dostawy
7.1 Klient jest odpowiedzialny za podanie poprawnego adresu dostawy podczas składania zamówienia.
7.2 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub problemy wynikające z podania nieprawidłowego adresu dostawy przez Klienta.
7.3 Jeśli Klient zauważy błąd lub potrzebuje zmienić adres dostawy po złożeniu zamówienia, powinien niezwłocznie skontaktować się z obsługą klienta sklepu w celu dokonania korekty.

Usługi śledzenia przesyłki
8.1 Sklep nie zapewnia usług śledzenia przesyłki, jednak zalecamy wybranie dostawcy, który oferuje możliwość śledzenia przesyłek.
8.2 Jeśli dostępne, informacje o śledzeniu przesyłki zostaną udostępnione Klientowi przez dostawcę, którego usługi zostały wybrane.
8.3 Sklep udostępni Klientowi niezbędne informacje dotyczące dostawcy oraz numeru przesyłki, jeśli będą dostępne.

Reklamacje dotyczące dostawy
9.1 W przypadku problemów z dostawą, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z obsługą klienta sklepu.
9.2 Reklamacje dotyczące uszkodzeń produktów spowodowanych przez dostawę będą rozpatrywane zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w odpowiednim rozdziale regulaminu.

Odpowiedzialność sklepu
10.1 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, utratę lub uszkodzenia produktów w trakcie dostawy, chyba że wynikają one z winy sklepu.
10.2 W przypadku wystąpienia problemów z dostawą spowodowanych działaniem usługodawcy dostawy, Klient powinien zgłosić reklamację bezpośrednio do odpowiedniego dostawcy.

Postanowienia końcowe
11.1 Niniejszy rozdział regulaminu wchodzi w życie w dniu jego opublikowania na stronie internetowej sklepu.
11.2 Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym rozdziale regulaminu, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.
11.3 Wszelkie sprawy sporne dotyczące dostawy będą rozstrzygane na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
11.4 W przypadku braku porozumienia między Sklepem a Klientem w sprawach dotyczących dostawy, strony będą dążyć do rozwiązania sporu drogą negocjacji, a w przypadku ich bezskuteczności, będą podlegać jurysdykcji właściwego sądu.

Reklamacje

Jeśli zakupiony u nas towar/usługa ulegnie uszkodzeniu lub Państwa zdaniem funkcjonuje nieprawidłowo możecie go Państwo dostarczyć do nas.

 1. Warunki ogólne
  1.1 Niniejszy rozdział regulaminu określa procedurę i warunki reklamacji produktów zakupionych w naszym sklepie.
  1.2 Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z obowiązującym prawem konsumenckim oraz zasadami opisanymi w niniejszym rozdziale.
  1.3 W przypadku reklamacji prosimy o zachowanie paragonu lub faktury jako podstawy do udokumentowania zakupu.
  1.4 Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 2. Procedura zgłaszania reklamacji
  2.1 W przypadku stwierdzenia wady produktu, Klient ma prawo złożyć reklamację.
  2.2 Reklamację można zgłosić osobiście w naszym sklepie, pisemnie na adres naszej firmy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail.
  2.3 W treści reklamacji należy podać pełne dane osobowe Klienta, numer zamówienia, opis wady oraz żądanie związane z reklamacją.
  2.4 W przypadku wysyłki reklamacji drogą pocztową, Klient powinien dołączyć kopię dowodu zakupu oraz opis wady produktu.
 3. Postępowanie z reklamacją
  3.1 Po otrzymaniu reklamacji, sklep potwierdzi jej otrzymanie Klientowi w terminie 5 dni roboczych.
  3.2 Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
  3.3 W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz lub konsultacji, termin rozpatrzenia reklamacji może zostać przedłużony, jednak nie dłużej niż o kolejne 14 dni. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz nowym terminie rozpatrzenia reklamacji.
  3.4 Po rozpatrzeniu reklamacji, Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania oraz podejmowanych działaniach w celu jej rozwiązania.
  3.5 W przypadku uznania reklamacji, sklep podejmie odpowiednie działania w celu naprawy wady, wymiany produktu na nowy lub zwrócenia należnej kwoty pieniężnej. Wybór odpowiedniego środka rozwiązania zależy od decyzji sklepu oraz dostępności odpowiednich środków.
 4. Odpowiedzialność sklepu
  4.1 Sklep ponosi odpowiedzialność za wady produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4.2 W przypadku uznania reklamacji, sklep ponosi odpowiedzialność za naprawę wady, wymianę produktu na nowy lub zwrot należnej kwoty pieniężnej.
  4.3 Sklep podejmie wszelkie możliwe działania w celu jak najszybszego i satysfakcjonującego rozwiązania reklamacji.
  4.4 Jeśli naprawa wady jest niemożliwa lub nieproporcjonalnie kosztowna, sklep zaoferuje Klientowi wymianę produktu na nowy, o podobnych parametrach i wartości, lub zwróci pełną kwotę pieniężną, jaką Klient zapłacił za wadliwy produkt.
  4.5 Jeśli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną lub wynika z nieprawidłowego użytkowania lub uszkodzenia produktu przez Klienta, sklep zastrzega sobie prawo do odmowy rozpatrzenia reklamacji. 4.6 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z użytkowania wadliwego produktu, które przekraczają wartość samego produktu.
 5. Informowanie Klienta
  5.1 Sklep zobowiązuje się do regularnego informowania Klienta o postępie reklamacji oraz wszelkich istotnych zmianach związanych z jej rozpatrywaniem.
  5.2 W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w punkcie
  3.2 lub ewentualnego przedłużenia terminu, sklep niezwłocznie powiadomi Klienta o przyczynach opóźnienia oraz ustali nowy termin rozpatrzenia reklamacji.
 6. Postanowienia końcowe
  6.1 Niniejszy rozdział regulaminu wchodzi w życie w dniu jego opublikowania na stronie internetowej sklepu.
  6.2 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego rozdziału regulaminu w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem przestrzegania przepisów prawa.
  6.3 Wszelkie sprawy sporne dotyczące reklamacji rozstrzygane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
  6.4 W przypadku braku porozumienia między Sklepem a Klientem w sprawach reklamacji, strony będą dążyć do rozwiązania sporu drogą negocjacji, a w przypadku ich bezskuteczności, będą podlegać jurysdykcji właściwego sądu.

Dane do wysyłki:

Maxim Kompleksowe Usługi Wysokościowe Tomasz Mordarski
NIP 6871099051
REGON  180676500
Osiedle B 24/9, Rzepedź 38-542

Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej racingsimulator.pl

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy, jak długo są przechowywane?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich?

Tak, korzystając ze strony racingsimulator.pl możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z nami podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Twitter. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze strony racingsimulator.pl, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów strony bądź poprawnie zalogować się.

Odstąpienie od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy
1.1 Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy zakupu bez podawania przyczyny, zgodnie z obowiązującym prawem konsumenckim.
1.2 Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego produktu.

Informowanie o odstąpieniu od umowy
2.1 Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować sklep o swojej decyzji w sposób jednoznaczny, np. poprzez nadesłanie formularza odstąpienia od umowy.
2.2 Formularz odstąpienia od umowy można znaleźć w niniejszym regulaminie lub można skontaktować się z obsługą klienta, która udostępni odpowiednie dokumenty.
2.3 Klient może również napisać oświadczenie odstąpienia od umowy, zawierające niezbędne informacje, takie jak numer zamówienia, dane osobowe i informacje dotyczące produktu.

Termin odstąpienia od umowy
3.1 Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informacje o odstąpieniu przed upływem 14-dniowego okresu od otrzymania produktu.
3.2 Sklep potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy w sposób jednoznaczny, np. poprzez wysłanie potwierdzenia na adres e-mail Klienta.

Zwrot towaru
4.1 W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu produktu w stanie niezmienionym, kompletnym, w oryginalnym opakowaniu i z załączonym dowodem zakupu.
4.2 Koszty zwrotu produktu ponosi Klient, chyba że sklep zadeklaruje inaczej lub produkt nie mógłby być odesłany w zwykły sposób pocztą.

Zwrot płatności
5.1 Po otrzymaniu zwrotu produktu i potwierdzeniu, że spełnia on warunki zwrotu, sklep zobowiązuje się do dokonania zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
5.2 Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient przy zakupie, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności.

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
6.1 Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku dostarczenia produktów spersonalizowanych,

 

Wzór dokumentu odstąpienia od umowy: 

[Twoje imię i nazwisko] [Twoje adres] [Data]

[Sklep/Adres sklepu] [Adres sklepu]

Przedmiot: Odstąpienie od umowy

Szanowni Państwo,

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa konsumenckiego, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zawartej pomiędzy mną, jako Klientem, a Państwem, jako sprzedawcą, dotyczącej następującego zamówienia:

 • Data zawarcia umowy: [data]
 • Numer zamówienia: [numer zamówienia]
 • Opis zamówionego produktu: [opis produktu]

Informuję, że zgodnie z prawem konsumenckim, chciałbym skorzystać z prawa do odstąpienia od tej umowy. Oświadczam, że wysyłam niniejsze pismo w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma oraz instrukcje dotyczące zwrotu zamówionego produktu. Zamówiony produkt zostanie odesłany niezwłocznie, zgodnie z Państwa wskazówkami.

Zwroty:

 • Produkt: [nazwa produktu]
 • Numer faktury/zamówienia: [numer faktury/zamówienia]
 • Data otrzymania produktu: [data otrzymania produktu]

Dane do zwrotu płatności:

 • Imię i nazwisko właściciela konta: [imię i nazwisko]
 • Numer konta bankowego: [numer konta bankowego]
 • Nazwa banku: [nazwa banku]
 • Adres banku: [adres banku]

Proszę o dokonanie zwrotu płatności w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu zamówionego produktu na powyższe dane.

Z góry dziękuję za odpowiedź potwierdzającą otrzymanie niniejszego pisma oraz za wszelką pomoc w procesie zwrotu. Proszę o potwierdzenie odstąpienia od umowy na piśmie.

Z poważaniem,

[Twoje imię i nazwisko]

[Podpis]

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Firma Maxim Kompleksowe Usługi Wysokościowe Tomasz Mordarski zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu w ciągu dnia,
 • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
 • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
 • przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych w sklepie
 • realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.
0
  0
  Koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu